• Z życia szkoły

    img_9012 20210310_160702 received_389743205096483 3 dsc_0648 img_7358 img_20180416_100736 uam2 20200224_102820 dsc_0502

Hybrydowy tryb pracy – informacje

Szanowni Rodzice.

Zgodnie z wytycznymi Rządu dla strefy żółtej w czasie pandemii, od 19 października 2020r. przechodzimy na hybrydowy tryb pracy w szkole.

W tygodniu od 19 do 23 października 2020r. na zajęcia w szkole (stacjonarnie) przychodzą następujące klasy: IIa3, IIb3, IIc3, IId3, IIIa, IIIb, IIIc, IIId.

W tygodniu od 26 do 30 października 2020r. w szkole uczą się stacjonarnie klasy: Ia, Ib, Ic, IIIa, IIIb, IIIc, IIId.

W tygodniu od 2 do 6 listopada 2020r. zajęcia w szkole stacjonarnie odbywają klasy: IIa, IIb, IIc, IId, IIIa, IIIb, IIIc, IIId.

W/w tryb pracy szkoły może ulec zmianie w przypadku podjęcia decyzji             o przejściu na nauczanie zdalne.

Klasy, które w danym tygodniu nie uczą się w szkole stacjonarnie, pracują w systemie zdalnym. Lekcje zdalne odbywają się na platformie TEAMS i mogą trwać od 30 do 45 minut. Obecność na zajęciach zdalnych jest obowiązkowa,   na każdej lekcji jest ona sprawdzana. Podczas zajęć zdalnych uczniowie są zobowiązani mieć włączone mikrofony i kamery, chyba, że nauczyciel zdecyduje inaczej. Podczas zajęć zdalnych również prowadzone jest ocenianie wiadomości i umiejętności uczniów, zgodnie ze Statutem szkoły.

Uczniowie uczący się stacjonarnie zobowiązani są do przebywania w wyznaczonych salach lekcyjnych, we wszystkich pomieszczeniach szkoły i na boisku z zakrytymi ustami i nosem.

Zajęcia lekcyjne, zarówno stacjonarne, jak i zdalne odbywają się zgodnie z obowiązującym tygodniowym planem.

Obowiązują  procedury dotyczące higieny i zachowania środków ostrożności w czasie pandemii dla strefy żółtej, opublikowane na stronie szkoły.

Z poważaniem

Jadwiga Łacheta

Dodaj do zakładek permalink.

Komentarze są wyłączone.