• Z życia szkoły

    20190920_112036 dsc03169 received_328640041263185-1 20171208_140124 img_20180416_103834 1c dsc08102 1 img_20180416_101110 dsc03246

I Mistrzostwa Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w biegu na 5 km

I Mistrzostwa Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego   w biegu na 5 km

Ujazd 18.05.2019 r.

link do zapisów

http://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=4710-

Regulamin
I Mistrzostwa Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w biegu na dystansie 5 km

1. Cel imprezy:
− rozpowszechnienie biegania wśród uczniów liceum jako najprostsza forma ruchu
− integracja środowiska biegowego
− promocja Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim

2. Organizator
− Liceum Ogólnokształcące w Grodzisku Wielkopolskim.  Nauczyciele wychowania fizycznego
3. Termin:
- 18.05.2019 r. (sobota), start o godzinie 15:00
4. Miejsce:
- Stacja Ujazd koło Grodziska Wielkopolskiego
5. Dystans:
− 5 km – jedna pętla.
6. Trasa:
− prowadzi drogami leśnymi i polnymi ,
- trasa nie posiada atestu,
- oznaczona będzie co 1km,
- na trasie biegu organizator zapewni jeden punkt z wodą.

7. Biuro zawodów:
- każdy uczeń LO zostanie zweryfikowany w biurze zawodów po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej oraz zgody rodzica /ów,
− Stacja Ujazd
- godziny otwarcia biura: czynne w dniu biegu od 13:00 do 14:45.

8. Zgłoszenia:
- elektronicznie : http://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=4710-   https://pgw.pl/powiatowy-bieg-na-piatke/   do 10 maja
- Podając imię, nazwisko, rok urodzenia, miejscowość, numer telefonu oraz rozmiar koszulki.

9. Opłata startowa :
20zł płatne do dnia 13 maja 2019 roku(o terminie wpłaty decyduje data wpłynięcia pieniędzy na konto) Uczeń dokonuje przelewu osobiście na :
DANE DO PRZELEWU:
31 9063 0008 0000 0011 9539 0002
Grodziska Hala Sportowa
ul. Żwirki i Wigury 2a
62-065 Grodzisk Wlkp.
tytułem: IV Powiatowy bieg na ,,piątkę”, imię i nazwisko, rok urodzenia

10. Klasyfikacja i nagrody:
− pomiar czasu prowadzony będzie metodą kodów kreskowych,
− puchary dla pierwszych trzech chłopców i pierwszych trzech dziewcząt ,
- koszulka i medal dla każdego zawodnika .

11. Uczestnictwo:
− do startu w biegu dopuszczeni zostaną uczniowie Liceum, którzy ukończyli 16 lat .
za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów z podpisem i nr PESEL,
- zgoda do pobrania na stronie: pgw.pl.
− uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność lub na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów i ponosi związane z tym ryzyko, – wszyscy uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, a także szkód i strat o charakterze majątkowym,
− każdy zawodnik lub opiekun musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym, oraz publikacji zdjęć na stronach biegu, zgodę potwierdza własnoręcznym podpisem na karcie weryfikacyjnej w biurze zawodów.

12. Postanowienia końcowe:
− po biegu posiłek regeneracyjny,
− sklasyfikowani zostaną wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg,
− organizator zapewnia depozyt,
− organizator zapewnia toaletę, lecz nie zapewnia kąpieli po biegu,

13. Kontakt :
Jakub Krawiec
Tel. : 692 279 478    e-mail: kubkraw@tlen.pl

 

Dodaj do zakładek permalink.

Komentarze są wyłączone.