• Z życia szkoły

    9 100_2246 dscn1657 img_2076 dav 28 img_20180416_104100 165 wybory1 z_zycia_szkoly110

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

w związku z Rozporządzeniem MEN  w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, z dnia 20 marca 2020r. informuję:

1. Szkoła realizuje zdalne nauczanie wykorzystując do tego celu dziennik elektroniczny, pocztę mailową, platformy edukacyjne w tym Zintegrowaną Platformę Edukacyjną (www.epodreczniki.pl), telefony komórkowe, materiały znajdujące się na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, materiały prezentowane w telewizji publicznej, materiały opracowane i wskazane przez nauczyciela.

2. Nauczyciele kontaktują się z rodzicami i uczniami głównie za pośrednictwem e-dziennika, a w razie potrzeby, także poczty mailowej i telefonów komórkowych.

3. Nauczyciele realizują, w miarę możliwości, podstawę programową z wszystkich przedmiotów.

4. Nauczyciele prowadzą zajęcia w dniach, w których, według tygodniowego planu, mają lekcje z poszczególnymi klasami.

5. Nauczyciele na bieżąco monitorują postępy uczniów w nauce i stosują  różne formy oceny wiedzy i umiejętności uczniów (zgodnie ze Statutem Szkoły). Oceny są wpisywane na bieżąco do e-dziennika.

6. Nauczyciel umożliwia każdemu uczniowi i rodzicowi konsultacje, informację o formie i terminach tych konsultacji wychowawca przekaże uczniom i rodzicom swojego oddziału za pomocą e-dziennika.

Życzę wszystkim zdrowia

Jadwiga Łacheta

 

Dodaj do zakładek permalink.

Komentarze są wyłączone.