• Z życia szkoły

    2 7b hv3a1465 131 img_9137 11a 12 img_5428 dsc_013514 34

„To możesz być Ty”

Pod takim hasłem w dniach od 9 do 11 października b.r. odbyły się w Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wlkp. warsztaty ,,Jak nie stać się ofiarą handlu ludźmi’’.

Inicjatorem warsztatów jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp. Podczas zajęć warsztatowych wykorzystany został specjalnie do tego celu opracowany przez Andrzeja Hercoga ze Stowarzyszenia „Dom Pomocna Dłoń” komiks. Autor komiksu wraz z psychologiem z PCCPR Klaudią Konieczną zwrócili uwagę młodzieży, że zjawisko handlu ludźmi to trzecie gospodarcze przestępstwo w skali światowej, nieuświadomione w społeczeństwie. Na zajęciach omówione zostały formy handlu ludźmi, takie jak: zmuszanie do żebractwa, do prostytucji, obozy pracy i handel organami.

Celem warsztatów jest zwrócenie uwagi młodzieży na to zagrożenie, a przede wszystkim uświadomienie, jak zapobiegać lub bronić się przed tym zagrożeniem. Zajęciom warsztatowym towarzyszy wystawa w auli szkolnej pozyskana z Urzędu Wojewódzkiego, którą otworzyła dyrektor PCPR Agnieszka Brambor-Nolka.

Dodaj do zakładek permalink.

Komentarze są wyłączone.