XXIV Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Prawie

XXIV Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o  Prawie

W piątek, 19 listopada br. 3 uczniów naszej szkoły z klasy IIIa3 wzięło udział w etapie szkolnym  XXIV Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie. Olimpiada 
ta to pierwszy w Polsce nowatorski w skali kraju pomysł II Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Toniego Halika w Ostrołęce. Celem wydarzenia jest podniesienie świadomości prawnej dzieci i młodzieży wszystkich typów szkół, kształtowanie postaw szacunku dla prawa oraz propagowanie kultury prawnej. W szczególności dotyczy to wiedzy z zakresu szeroko pojmowanej problematyki dotyczącej m.in. państwa prawa, zasad i procedur demokratycznych, zagadnień związanych z Unią Europejską oraz z prawami człowieka. Dzięki Olimpiadzie dzieci i młodzież mają rozwijać kompetencje obywatelskie poprzez poznawanie mechanizmów funkcjonowania demokratycznego państwa i form udziału obywateli w życiu publicznym, a także wiedzę o zasadach i sposobach działania organów  władzy publicznej. Utrwalają wiedzę o prawach i wolnościach człowieka i środkach ich ochrony, o znaczeniu zasady pluralizmu politycznego i kulturowego, zadaniach samorządu terytorialnego, partii politycznych i innych zrzeszeń obywatel. 

Teraz z niecierpliwością czekamy na wyniki, jakie uzyskali nasi uczniowie w etapie szkolnym.

Czytaj także:

zobacz więcej wiadomości