Jagna Jaśkowiak i Antoni Królik z LO w Grodzisku Wielkopolskim Finalistami z indeksem w Ogólnopolskim Konkursie „Senat Rzeczypospolitej Polskiej – jego rola i znaczenie w systemie politycznym Rzeczy

Jagna Jaśkowiak i Antoni Królik  z LO w Grodzisku Wielkopolskim Finalistami z indeksem w  Ogólnopolskim Konkursie „Senat Rzeczypospolitej Polskiej – jego rola i znaczenie w systemie politycznym Rzeczy

 8 kwietnia br. dwoje uczniów z naszego liceum: Jagna Jaśkowiak z klasy III D3 i Antoni Królik z klasy 1A  pod opieką nauczycielki wiedzy o społeczeństwie Doroty Adam wzięło udział w etapie centralnym Ogólnopolskiego  Konkursu „Senat Rzeczypospolitej Polskiej – jego rola i znaczenie w systemie politycznym Rzeczypospolitej Polskiej”, który odbył się w Warszawie, w Senacie RP.

 Konkurs został zorganizowany w związku z 100. rocznicą pierwszego posiedzenia Senatu RP przez Katedrę Prawa i Instytucji Unii Europejskiej, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, we współpracy z Kancelarią Senatu. Zasadniczym celem konkursu było rozbudzenie wśród młodych ludzi zainteresowania problematyką systemu rządów w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności władzą ustawodawczą. Konkurs składał się z dwóch etapów. W pierwszym etapie zadaniem uczestników było napisanie pracy pisemnej na jeden z trzech tematów. Do tej części konkursu przystąpiło ponad 2 tysiące uczestników, z których Komisja Konkursowa wybrała 80 prac. Ich autorzy zostali zaproszeni  8 kwietnia br. do Senatu RP na drugą część - centralną konkursu. Tym razem młodzież rozwiązywała test wiedzy dotyczący problematyki  systemu naczelnych władz państwowych Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem roli i znaczenia Senatu RP. W ten sposób wyłoniono Laureatów i Finalistów Konkursu. Miło nam poinformować, że wśród Finalistów znaleźli się nasi uczniowie Jagna Jaśkowiak z klasy III D3 i Antoni Królik z klasy I A , którzy wywalczyli sobie indeksy na Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, na Wydział Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, kierunek: politologia lub stosunki międzynarodowe ( do wyboru).  Następnie przeprowadzono quiz wśród 10 najlepszych Laureatów, a Przewodniczący Komisji Konkursowej prof. Adam Wojtaszczyk nagrodził  dodatkowymi nagrodami rzeczowymi i finansowymi troje najlepszych Laureatów. Na koniec spotkania głos zabrał Marszałek Senatu X Kadencji prof. Tomasz Grodzki, który podziękował za tak duże zainteresowanie konkursem.

Naszym Finalistom Jagnie i Antkowi oraz ich opiekunce Pani Dorocie Adam serdecznie  gratulujemy sukcesu.  

 

 

Czytaj także:

zobacz więcej wiadomości