Wydział Chemii UAM

Wydział Chemii UAM

Wydział Chemii UAM

Współpraca z Wydziałem Chemii UAM w Poznaniu

Współpraca pomiędzy Wydziałem Chemii UAM w Poznaniu, a LO w Grodzisku Wlkp. została podpisana we wrześniu 2016 roku. 28 października 2016 r. odbyło się uroczyste wręczenie umowy, w którym uczestniczyli: Dziekan Wydziału Chemii -  prof. dr hab. Henryk Koroniak oraz Prodziekan i przewodniczący Rady Programowej – prof. dr hab. Piotr Kirszensztejn, prof. UAM dr. hab. Anna Gąsowska – pełnomocnik Dziekana do spraw Klas Akademickich oraz prof. UAM dr hab. Renata Jastrząb – obecna Prodziekan ds. Studenckich. Z Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego umowę podpisała dyrektor Jadwiga Łacheta. W spotkaniu wzięła również nauczycielka chemii – Grażyna Makles.

Patronat nad Klasą Akademicką polega na umożliwieniu uczniom udziału w wykładach otwartych, seminariach, warsztatach i w pracach badawczych. Wydział Chemii UAM zapewnia także, w miarę możliwości, pomoc i nadzór merytoryczny nad uczniami Klasy Akademickiej przez swoich pracowników i doktorantów, konsultacje, udostępnianie sprzętu naukowego, księgozbioru, elektronicznych materiałów dydaktycznych, pomoc w prowadzeniu badań i pisaniu prac konkursowych. 

 

Rok szkolny 2016/2017

18 października 2016 r. - inauguracja Roku Akademickiego Klas Akademickich na Wydziale Chemii.

18 listopada 2015 r. - udział w V Akademii Projektów Chemicznych w VIII LO w Poznaniu. Tematem przewodnim była „Domowa kataliza”. 

30 marca 2017 r. - udział w IX Sympozjum Chemicznym w XVI Liceum Ogólnokształcącym  im. Charles’a de Gaulle’a w Krzesinach. Rywalizacja przebiegała pod hasłem: ”Ochrona środowiska – pomiary, monitoring, prognozy”. Pierwsze miejsce zdobyli: Anita Jędrzejewska i Konstanty Kinecki z naszego „Słowaka”, którzy przedstawili pracę pt.: „Czysty samochód, a czyste środowisko?”.

10 marca 2017 r. – wykład prof. D. Pluskoty-Karwatki i zajęcia z izomerii optycznej.

7 kwietnia 2017 r. - prezentacja naszego zwycięskiego projektu na Święcie Nauki w XVI LO w Krzesinach.

12 maja 2017 r. - zajęcia laboratoryjne oraz wykład prof. L. Łomozika na temat reakcji utlenienia i redukcji.

 

Rok szkolny 2017/2018

5 września 2017 r. - udział w otwartym wykładzie prof. dr Leonida Dubrovinsky’ego oraz w pokazie eksperymentów ilustrujących znaczenie i zastosowania wysokiego ciśnienia i temperatury.

27 października 2017 r. - zajęcie pierwszego miejsca przez uczniów: Konstantego Kineckiego i Bartosza Duczyńskiego podczas VI Akademii Projektów Chemicznych w VIII LO w Poznaniu za projekt: „Pomysłowy Dobromir zostaje specjalistą od klejów”.

8 listopada 2017 r. - uroczysta inauguracja Roku Akademickiego na Wydziale Chemii.

15 grudnia 2017 r. - zajęcia laboratoryjne, w ramach których uczniowie badali właściwości związków manganu, chromu i miedzi oraz udział w wykładzie prof. L. Łomozika.

15 grudnia 2017 r. - zajęcia warsztatowe z ćwiczeń rachunkowych z chemii.  Uczniowie pracowali w trzech grupach  nad zadaniami ze stechiometrii i  kinetyki reakcji chemicznych.

9 marca 2018 r. - udział w wykładzie i zajęciach warsztatowych z izomerii związków organicznych.

22 marca 2018 r. - zajęcia laboratoryjne z zakresu wykrywania i otrzymywania wybranych związków organicznych.

6 kwietnia 2018 r. - X Sympozjum Chemiczne w XVI LO w Krzesinach. Tegoroczna rywalizacja przebiegała pod hasłem: ”Przyroda piękna w nas i wokół nas”. Pierwsze miejsce, po raz kolejny, zajęli: Bartosz Duczyński i Konstanty Kinecki za pracę pt.: „Piękno jest tym, co czujesz wewnątrz i co odbija się w twoich oczach”.

13 kwietnia 2018 r. - X Święto Nauki w Krzesinach i prezentacja zwycięskiej pracy przez uczniów naszego LO.

 

Rok szkolny 2018/2019

26 października 2018 r. - udział w VII Akademii Projektów Chemicznych w VIII LO w Poznaniu na temat: „(al)chemia sztuki”. Zwycięzcami po raz kolejny zostali: Konstanty Kinecki i Bartosz Duczyński z naszej szkoły, za pracę: „Alchemiczny recykling”.

16 listopada 2018 r. - zajęcia laboratoryjne z miareczkowania alkacymetrycznego.

29 marca 2019 r. - zajęcia warsztatowe i wykład z izomerii optycznej związków organicznych.

10 maj 2019 r. - udział w zajęciach laboratoryjnych oraz wykładzie prof. L. Łomozika na temat reakcji redoks.

 

Rok szkolny 2019/2020

25 października 2019 r. - VIII Akademia Projektów Chemicznych w VIII LO w Poznaniu na temat: „Wachlarz wonności”. Pierwsze miejsce zdobyły uczennice naszego Słowaka: Julia Muszyńska i Aleksandra Szymańska, które zaprezentowały projekt: „Nastroje inspirowane zapachem, czyli nasz pomysł na potpourri”.

8 listopada 2019 r. - grupa 52 uczniów z klas pierwszych o profilu biologiczno-chemicznym uczestniczyła w zajęciach edukacyjnych zorganizowanych przez Wydział Chemii UAM w Poznaniu. Uczniowie wzięli udział w zajęciach laboratoryjnych poświęconych metodom rozdzielania mieszanin i byli obecni na wykładzie pana prof. Łomozika.

5 grudnia 2019 r - odbyła się inauguracja roku dla Klas Akademickich.

19 lutego 2020 r. - udział w wykładzie pana prof. Łomozika na temat miareczkowania alkacymetrycznego.

 

 

Rok szkolny 2020/2021

Okres pandemii ograniczył współpracę Klas Akademickich z UAM, ale przyczynił się do wypracowania innej formy przekazywania wiedzy, tzn. udział w wykładach otwartych w formie zdalnej poprzez platformę ZOOM lub Teams. 

 

Rok szkolny 2021/2022

15 listopada 2021 r. uczniowie klasy III d i III d3 wysłuchali online wykładu pana prof. Łomozika pt.: „Sole, właściwości i otrzymywanie”.

16 listopada 2021 r. - reakcje syntezy różnych soli  w pracowni chemicznej UAM.

30.11.2021r. - zajęcia laboratoryjne: oczyszczanie kwasu askorbinowego i zwiedzanie wystawy pt. „Maria Skłodowska-Curie. Zakochana w nauce.”

 

 

Rok szkolny 2022/2023

14 listopada 2022 r. - młodzież wysłuchała w formie zdalnej wykładu, który wygłosił pan prof. Łomozik na temat reakcji redoks.

W dniu 15 listopada 2022 r. dwie grupy uczniów uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych zorganizowanych przez Wydział Chemii UAM; tematyka zajęć była inna dla każdej z grup (sole oraz reakcje redoks).

18 listopada 2022 - Dzień Kandydata – udział online zainteresowanych osób z kl. IV d naszego Słowaka.

 

Rok szkolny 2023/2024

Plany na ten rok szkolny:

-zajęcia laboratoryjne w semestrze letnim na Wydziale Chemii UAM w Poznaniu,

-zorganizowanie wizyty pracownika Wydziału Chemii z wykładem tematycznym,

-wycieczka na Kampus Morasko, podczas której uczniowie będą mieli możliwość zapoznania się z warunkami studiowania i ofertą edukacyjną Wydziału Chemii UAM,

-udział XV Święcie Nauki w Krzesinach.