Kadra pedagogiczna

Kadra pedagogiczna

 1. Katarzyna Nowak-Pierszalska DYREKTOR geografia
 2. Adam Dorota historia, historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie, edukacja  psychologiczna, historia i teraźniejszość
 3.  Balcerek Bogdan geografia
 4. Bogaczyk Dorota biologia
 5. Brembor Marta matematyka, biologia, przyroda
 6. Brembor – Kubacka Alicja język niemiecki
 7. Czechowska Beata język polski, podstawy dziennikarstwa
 8. ks. Cyz Paweł  religia
 9. Falkowska Wioletta nauczyciel bibliotekarz
 10. Frąckowiak Marianna muzyka, chór szkolny
 11. Floraszek Marcelina język polski
 12. Gulik Magdalena język polski, język angielski
 13. Jankowiak Dorota język angielski
 14. Józefowicz Małgorzata matematyka
 15. Juja Jarosława język angielski
 16. Krawiec Jakub podstawy przedsiębiorczości, wychowanie fizyczne, doradztwo zawodowe
 17. Lutomski Marcin wychowanie fizyczne, edukacja turystyczna
 18. Łacheta Jadwiga wiedza o społeczeństwie, historia i teraźniejszość, edukacja prawna
 19. Makles Grażyna chemia, podstawy procesów chemicznych
 20. Mańkowska Hanna język polski, edukacja teatralna
 21. Nowak Paweł edukacja dla bezpieczeństwa
 22. Ochmańska Aneta język angielski
 23. Patalas Dorota matematyka
 24. Pelczyńska-Fryske Joanna język niemiecki
 25. Pięta Hanna matematyka
 26. Pięta Jerzy  informatyka
 27. Radomska - Witczak Barbara geografia
 28. Ratajczak Maciej język angielski
 29. Ratajczak Justyna matematyka
 30. Sanok Joanna chemia
 31. Skoracka Małgorzata język niemiecki
 32. Skrzypczak Grażyna WICEDYREKTOR język niemiecki
 33. Skrzypczak Sebastian historia, edukacja europejska
 34. Skrzypczak Iwona wychowanie fizyczne
 35. Spieczyńska Kinga język niemiecki
 36. Stachowiak Dariusz wiedza o społeczeństwie
 37. Szymkowiak Danuta wychowanie fizyczne
 38. Torba - Dembińska Aurika biologia, edukacja zdrowotna
 39. Tudorowska Beata fizyka, przyroda
 40. ks. Wachowiak Damian religia
 41. Zadoń Anita język niemiecki
 42. Zamelczyk Berenika psycholog szkolny