Kadra pedagogiczna

Kadra pedagogiczna

 1. Katarzyna Nowak-Pierszalska DYREKTOR geografia
 2. Adam Dorota historia, historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie, edukacja  psychologiczna, historia i teraźniejszość
 3.  Balcerek Bogdan geografia
 4. Bogaczyk Dorota biologia
 5. Borowska Tatiana język polski
 6. Brembor Marta matematyka, biologia, przyroda
 7. Brembor – Kubacka Alicja język niemiecki
 8. Czechowska Beata język polski, podstawy dziennikarstwa
 9. ks. Cyz Paweł  religia
 10. Falkowska Wioletta nauczyciel bibliotekarz
 11. Frąckowiak Marianna muzyka, chór szkolny
 12. Floraszek Marcelina język polski
 13. Gulik Magdalena język polski, język angielski
 14. Jankowiak Dorota język angielski
 15. Józefowicz Małgorzata matematyka
 16. Juja Jarosława język angielski
 17. Krawiec Jakub podstawy przedsiębiorczości, wychowanie fizyczne, doradztwo zawodowe
 18. Patrycja Kurpisz - psycholog szkolny
 19. Lutomski Marcin wychowanie fizyczne, edukacja turystyczna
 20. Łacheta Jadwiga wiedza o społeczeństwie, historia i teraźniejszość, edukacja prawna
 21. Makles Grażyna chemia, podstawy procesów chemicznych
 22. Mańkowska Hanna język polski, edukacja teatralna
 23. Nowak Paweł edukacja dla bezpieczeństwa
 24. Ochmańska Aneta język angielski
 25. Patalas Dorota matematyka
 26. Pelczyńska-Fryske Joanna język niemiecki
 27. Pięta Hanna matematyka
 28. Pięta Jerzy  informatyka
 29. Radomska - Witczak Barbara geografia
 30. Ratajczak Maciej język angielski
 31. Ratajczak Justyna matematyka
 32. Sanok Joanna chemia
 33. Skoracka Małgorzata język niemiecki
 34. Skrzypczak Grażyna WICEDYREKTOR język niemiecki
 35. Skrzypczak Sebastian historia, edukacja europejska
 36. Skrzypczak Iwona wychowanie fizyczne
 37. Spieczyńska Kinga język niemiecki
 38. Stachowiak Dariusz wiedza o społeczeństwie
 39. Szymkowiak Danuta wychowanie fizyczne
 40. Anna Tomaszewska - pedagog szkolny
 41. Torba - Dembińska Aurika biologia, edukacja zdrowotna
 42. Tudorowska Beata fizyka, przyroda
 43. ks. Wachowiak Damian religia
 44. Zadoń Anita język niemiecki