Finaliści i Laureaci Olimpiad Przedmiotowych

Finaliści i Laureaci Olimpiad Przedmiotowych

2023
Patryk Musielak - Jadwiga Łacheta Olimpiada o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym
2022
Maja Bernad - Dorota Adam Olimpiada Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości
2019 Konstanty Kinecki – A. Torba-Dembińska Olimpiada Biologiczna
2018 Weronika Schwartz i Konstanty Kinecki
– K. Nowak-Pierszalska
Olimpiada Wiedzy Ekologicznej
2017 Weronika Schwartz i Konstanty Kinecki
– K. Nowak-Pierszalska
Olimpiada Wiedzy Ekologicznej
2016 Weronika Schwartz – K. Nowak-Pierszalska Olimpiada Wiedzy Ekologicznej
2006 Olesja Szpak – J. Łacheta Olimpiada Języka Rosyjski
1996 Danuta Szaroszyk-Socha – J. Łacheta Olimpiada Języka Rosyjski
1995 Maria Michalska – J. Łacheta Olimpiada Języka Rosyjski
1992 Rafał Hedzielski – G. Makles Olimpiada Chemiczna
1991 Małgorzata Tabaka – S. Ratajczak Olimpiada Chemiczna
1986 Katarzyna Kłak – M. Bączkiewicz Olimpiada Wiedzy Ekologicznej
1981 Jakub Szynkowski – M. Dworzyńska Indeks za debiut
1980 Bożena Gracz – M. Dworzyńska Olimpiada Literatury i Języka Polskiego
1978 Hanna Cybal – W. Milczyńska Olimpiada Artystyczna
1978 Janusz Lipowicz – Z. Barełkowski Olimpiada o Polsce i Świecie Współczesnym
1978 Lidia Pięta – M. Dworzyńska Olimpiada Literatury i Języka Polskiego