Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

Współpraca z Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im.  Adama Mickiewicza w Poznaniu trwa od 2015  roku, kiedy to została podpisana umowa  między Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim, reprezentowanym przez ówczesną dyrektor szkoły Jadwigę Łachetę, a Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, reprezentowanym przez prof. dr hab. Andrzeja Stelmacha. 
W ramach współpracy młodzież realizująca przedmioty wiedza o społeczeństwie i historia w zakresie rozszerzonym bierze udział w wykładach i warsztatach prowadzonych przez pracowników WNPiD. Zajęcia odbywają się zarówno w grodziskim liceum jak i na WNPiD w Poznaniu. Oprócz tego licealiści klas maturalnych korzystają z przygotowanych przez wydział zajęć powtórkowych przed maturą z historii i wiedzy o społeczeństwie, Od czasu pandemii współpraca przybrała też formę zajęć online.  Dodatkowo młodzież może samodzielnie wzbogacać swoją wiedzę przez korzystanie z przygotowanych przez pracowników naukowych poszczególnych kierunków studiów podcastów maturalnych, rozwijanych zagadnienia z podstawy programowej wiedzy o społeczeństwie i historii oraz wzbogacających wiedzę uczniów z  różnych dziedzin np.: socjologii, prawa, zarządzania, dziennikarstwa.  

Współpraca z Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa dotyczy nie tylko uczniów, ale również nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie, którzy co roku uczestniczą w konferencjach naukowych organizowanych przez Wydział. Dotyczą one metod pracy z uczniem, motywacji do nauki oraz nowych możliwości angażowania uczniów 
w działania na rzecz szkoły i środowiska lokalnego czy też wykorzystania podczas zajęć nowoczesnych technologii. Współpraca z uczelnią pozwala uczniom na  rozwijanie ich zainteresowań.   Owocuje  tym, że  Absolwenci  naszego liceum, podejmują studia  na takich kierunkach jak: zarządzanie państwem, dziennikarstwo, bezpieczeństwo narodowe itp.  Dzięki wizytom na WNPiD młodzież zapoznaje się z Campusem, specyfiką uczelni wyższej, co ułatwia im  funkcjonowanie w pierwszych miesiącach studiów. 

 

Link do strony wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM