Kadra pedagogiczna

Kadra pedagogiczna

 1. Jadwiga Łacheta DYREKTOR wiedza o społeczeństwie, język rosyjski
  2. Adam Dorota historia, historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie, edukacja  psychologiczna,
  3. Balcerek Bogdan geografia
  4. Bartkowiak Danuta matematyka
  5. Bogaczyk Dorota biologia
  6. Borowska Tatiana język polski
  7. Brembor Marta biologia, przyroda
  8. Brembor – Kubacka Alicja język niemiecki
  9. Czechowska Beata język polski, podstawy dziennikarstwa
  10. ks. Cyz Paweł  religia
  11. Falkowska Wioletta nauczyciel bibliotekarz
  12. Frąckowiak Marianna muzyka, chór szkolny
  13. Jankowiak Dorota język angielski
  14. Józefowicz Małgorzata matematyka
  15. Juja Jarosława język angielski
  16. Karczyński Mieczysław chemia
  17. Krawiec Jakub podstawy przedsiębiorczości, wychowanie fizyczne, doradztwo zawodowe
  18. Lutomski Marcin wychowanie fizyczne, edukacja turystyczna
  19. Makles Grażyna chemia, podstawy procesów chemicznych
  20. Mańkowska Hanna język polski, edukacja teatralna
  21. ks. Matysek Marcin religia
  22. Nowak - Pierszalska Katarzyna WICEDYREKTOR, geografia
  23. Nowak Paweł edukacja dla bezpieczeństwa
  24. Ochmańska Aneta język angielski
  25. Patalas Dorota matematyka
  26. Pięta Hanna matematyka
  27. Pięta Jerzy  informatyka
  28. Skrzypczak Grażyna język niemiecki
  29. Skrzypczak Sebastian historia, edukacja europejska
  30. Szymkowiak Danuta wychowanie fizyczne
  31. Szaroszyk-Socha Danuta język łaciński i kultura antyczna
  32. Szwechłowicz Lidia etyka
  33. Torba - Dembińska Aurika biologia, edukacja zdrowotna
  34. Tudorowska Beata fizyka, przyroda
  35. Tomaszewski Andrzej rysunek techniczny
  36. Wróblewska Dominika chemia
  37. Żelawska Katarzyna język angielski
  38. Bartkowiak Berenika psycholog szkolny