Na dawnych grodziskich nekropoliach

Na dawnych grodziskich nekropoliach

Tradycją klas „humanistycznych” w „ Słowaku” jest coroczny spacer szlakiem dawnych  grodziskich nekropoli.  Ta niezwykle ciekawa lekcja historii w terenie  odbywa się zawsze w okolicach dnia Wszystkich Świętych.  W tym roku na taki spacer wybrała się klasa III A pod opieką nauczyciela historii Sebastiana Skrzypczaka.  

Licealiści dotarli na stary cmentarz obok kościoła Św. Ducha, gdzie m.in. znajduje się mogiła  Grodziszczan, którzy zginęli podczas Wiosny Ludów w 1848 r. Odwiedzili  miejsca gdzie znajdowały się dawne cmentarze innowiercze. Znicze zapłonęły pod tablicami upamiętniającymi dawny grodziski kirkut przy ul. Żwirki i Wigury oraz na miejscu byłych cmentarzy ewangelickich przy ul. Bukowskiej i Kąkolewskiej. Była  też okazja do chwili refleksji oraz opowieści o społeczności naszego miasta sprzed wieków, którą tworzyły wtedy trzy nacje: Polacy, Niemcy i Żydzi. Dla młodzieży była to  ciekawa  lekcja o lokalnej historii i tolerancji.

Czytaj także:

zobacz więcej wiadomości