Nasi Absolwenci

Nasi Absolwenci

Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego, 30 kwietnia 2021 roku miało się odbyć uroczyste pożegnanie tegorocznych Absolwentów, jednak ze względu na pandemię koronawirusa tradycyjne wręczenie świadectw, dyplomów i nagród przeniesione zostało na czas po maturach tj. na 2 czerwca 2021r.
Serdecznie gratulujemy 83 Absolwentom grodziskiego „Słowaka” ukończenia szkoły.

Z prawdziwą dumą pragniemy już teraz poinformować, że świadectwa z wyróżnieniem (za średnią ocen minimum 4,75) otrzymało 28 osób, aż 38 absolwentów osiągnęło wyniki bardzo dobre (za średnią powyżej 4,5), a 27 – dobre wyniki w nauce (za średnią powyżej 4,0)!

Szczególne gratulacje należą się laureatom tegorocznych nagród dla Absolwentów.

  • Honorowy tytuł Absolwenta Roku otrzymała Julia Muszyńska z klasy IIId, która osiągnęła najwyższe wyniki, średnie ocen 5,63 i 5,55 z przedmiotów maturalnych oraz wzorową ocenę z zachowania.
  • Absolwentem Rozsławiającym Imię Szkoły została Urszula Frąckowiak z klasy III c, natomiast honorowy tytuł Absolwent-Sportowiec 2021 otrzymali: Aleksandra Szymańska z klasy IIIc w kategorii dziewcząt oraz Jakub Hemmerling z klasy IIIb i Jan Michalski z klasy III d w kategorii chłopców.
    Gratulujemy!

Tradycyjnie do świadectw ukończenia szkoły dołączane są co roku dyplomy podsumowujące działalność poszczególnych osób, które brały udział w licznych akcjach charytatywnych, konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych i przedsięwzięciach artystycznych. Tegoroczni absolwenci wykazali się dużą aktywnością, niestety ograniczoną przez pandemię.

Drodzy Absolwenci! Gratulujemy osiągniętych wyników i życzymy powodzenia podczas egzaminu maturalnego.

Czytaj także:

zobacz więcej wiadomości