Przekazanie władzy nowo wybranej Radzie Samorządu Uczniowskiego

Przekazanie władzy nowo wybranej Radzie Samorządu Uczniowskiego

Dnia 19 października 2021 roku na boisku szkolnym odbył się apel, na którym nastąpiło przekazanie władzy nowo wybranej Radzie Samorządu Uczniowskiego.
Jagna Jaśkowiak przedstawiła sprawozdanie z dwuletniej działalności RSU, a Zofia Glapa przedstawiła sprawozdanie finansowe.
 Patryk Musielak, jako przewodniczący Komisji Wyborczej przedstawił wyniki wyborów.
Do Rady Samorządu Uczniowskiego weszli:
Marcel Komorowski, Jakub Muszyński, Natalia Kinal, Ernest Biniak, Julia Mądra, Aleksander Białek, Wioletta Gryczka, Patrycja Dalaszyńska i jako głos doradczy, przedstawiciel klas trzecich Maja Bernad.

Marcel Komorowski jako nowy przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego złożył ZOBOWIĄZANIE i przedstawił przydział funkcji:
- z-cą przewodniczącego  został Jakub Muszyński
- sekretarzem  Natalia Kinal
- skarbnikiem Ernest Biniak
- kronikarzem Julia Mądra
- przewodniczącym sekcji organizacyjno-porządkowej Aleksander Białek
- przewodniczącym sekcji kulturalno-oświatowej  Wioletta Gryczka
- fotografem Patrycja Dalaszyńska
- głosem doradczym  Maja Bernad
Opiekunka RSU pani Danuta Szymkowiak podziękowała ustępującej radzie i wręczyła im dyplomy i drobne upominki.
Na koniec zabrała głos pani Dyrektor Jadwiga Łacheta, która podziękowała ustępującej radzie, a nowej radzie pogratulowała i życzyła powodzenia w realizacji swych zamierzeń.

 

Czytaj także:

zobacz więcej wiadomości