Rekrutacja 2021

Kandydacie do klasy I,

wniosek o przyjęcie do klasy I możesz złożyć od 17 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r.

Druk podania do szkoły możesz pobrać z zakładki rekrutacja lub w sekretariacie szkoły.

Jeżeli chcesz złożyć formularz zgłoszeniowy online, kliknij w poniższy link:

Formularz rekrutacyjny

Uwaga! Niezależnie od wypełnienia formularza zgłoszeniowego online wymagane jest złożenie podania w formie papierowej podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna, najpóźniej do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00

Dołącz do społeczności „Słowaka”! Zapraszamy!

Czytaj także:

zobacz więcej wiadomości