Stowarzyszenie Rodziców

STOWARZYSZENIE RODZICÓW NA RZECZ WSPIERANIA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO

Nr konta: 34 9063 0008 0000 0000 0374 0001

BS – Grodzisk Wlkp., ul Chopina1

Skład Stowarzyszenia:

  1. Pani Joanna Jaśkowiak – Przewodniczący
  2. Pani Justyna Serwa – z-ca przewodniczącego 
  3. Pani Ludmiła Człapa – Andrzejewska – skarbnik
  4. Pani Dorota Sobkowiak – członek
  5. Pani Joanna Juchacz – członek
  6. Pan Maciej Russ – członek