Stowarzyszenie Rodziców

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021  DZIAŁA STOWARZYSZENIE RODZICÓW NA RZECZ WSPIERANIA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO

Nr konta: 34 9063 0008 0000 0000 0374 0001

BS – Grodzisk Wlkp., ul Chopina1

Skład Stowarzyszenia:

  1. Pan Jakub Glapa – Przewodniczący
  2. Pani Joanna Jaśkowiak – z-ca przewodniczącego 
  3. Pani Ludmiła Człapa – Andrzejewska – skarbnik
  4. Jolanta Kempa – członek
  5. Natalia Sroka – członek
  6. Maja Juszkiewicz – członek