Terminy zebrań z rodzicami

L.p. Data zebrania Rodzaj zebrania
1 15. 09. 2021 r.
godz. 1700
Zebrania z rodzicami klas I-III
2 03. 11. 2021 r.
godz. 1700
,, Otwarte drzwi” dla rodziców klas I-III
3 15. 12. 2021 r.
godz. 1700
Zebrania z rodzicami klas I-III
4 12. 01. 2022 r.
godz. 1700
Wywiadówka za I półrocze dla rodziców klas I-III
5 23. 03. 2022 r.
godz. 1700
„Otwarte drzwi” dla rodziców klas I-III
Zebrania z rodzicami klas III 
6 25. 05. 2022 r.
godz. 1700
Zebranie z rodzicami klas I-III