Udział Dominiki Kostańskiej w konkursie „Misja: Wolna Polska”

Udział Dominiki Kostańskiej w konkursie „Misja: Wolna Polska”

W ostatnim czasie sporo dzieje się w naszej szkole. Uczniowie uczestniczą w licznych konkursach
 o tematyce historycznej i z wiedzy o społeczeństwie.  Dominika Kostańska z klasy III A zgłosiła swój udział w konkursie „Misja: Wolna Polska”. Zadanie konkursowe, z którym mierzy się Dominika polega na stworzeniu projektu graficznego nawiązującego do tematyki kampanii: Misja: Wolna Polska, której celem jest  upamiętnienie Prezydentów RP na uchodźstwie, którzy walczyli o demokratyczną Polskę i dzięki którym została utrzymana ciągłość polskiej państwowości.  Dominika w ramach pracy konkursowej wykonała grafikę komputerową prezentującą podobizny prezydentów na uchodźstwie wyryte w skale , co symbolizuje stałość Polski. Nad nimi znalazło się godło RP na tle białych skrzydeł – symbolu niewinności.

Teraz czekamy na ocenę przez komisję konkursową. Warto dodać, że najlepsza praca zostanie zrealizowana w formie muralu. 

Czytaj także:

zobacz więcej wiadomości