Ważne informacje

Terminarz roku szkolnego 2021/2022


 1. Rozpoczęcie roku szkolnego – 01.09.2021 r.
 2. Zimowa przerwa świąteczna – od 23 do 31.12.2021r.
 3. Przekazanie informacji uczniom i rodzicom o przewidywanych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych - 03.01.2022r. 
 4. Wystawianie ocen za I półrocze – do 07.01.2022r.
 5. Ferie zimowe – od 17.01. 2022r. do 30.01.2022r.
 6. Wiosenna przerwa świąteczna – od 14.04.2022r. do 19.04.2022r.
 7. Przekazanie informacji uczniom i rodzicom klas III3 o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych – do 18.04.2022r.
 8. Wystawianie ostatecznych rocznych ocen dla klas III3 – do 20.04.2022r.
 9. Zakończenie zajęć w kl. III – 29.04.2022r.
 10. Pożegnanie absolwentów – 29.04.2022r.
 11. Egzamin maturalny 04.05.2022 r. – 20.05.2022 r.
 12. Przekazanie informacji uczniom i rodzicom klas I-III o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych – do 13.06.2022r.
 13. Wystawianie ostatecznych rocznych ocen dla klas I-III – do 15.06.2022r.
 14. Zakończenie roku szkolnego 2021/2022 – 24.06.2022r.

Dni wolne:

23.12.2021 – 31.12.2021: przerwa świąteczna

17.01.2022 – 30.01.2022: ferie zimowe

14.04.2022 – 19.04.2022: wiosenna przerwa świąteczna


Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2021/2022

1. 12.11.2021 r. (piątek)

2. 07.01.2022 r. ( piątek)

3. 02.05.2022 r. (poniedziałek)

4. 04.05.2022 r. (środa)

5. 05.05.2022 r. (czwartek)

6. 06.05.2022 r. (piątek)

7. 17.06.2022 r. (piątek)


Zakończenie zajęć w roku szkolnym 2021/2022

Zakończenie zajęć w klasach III3 – 29.04.2022r. (piątek)

Zakończenie zajęć w klasach I-III - 24.06.2022r. (piątek)


Egzamin maturalny

od 04- 20 maja 2022r.
początek 04 maja 2022r.