Ważne informacje

Terminarz roku szkolnego 2023/2024


 1. Rozpoczęcie roku szkolnego – 04.09.2023 r.
 2. Zimowa przerwa świąteczna – od 23 do 31.12.2023r.
 3. Przekazanie informacji uczniom i rodzicom o przewidywanych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych - 08.01.2024r. 
 4. Wystawianie ocen za I półrocze – do 12.01.2024r.
 5. Ferie zimowe – od 12.02. 2024r. do 25.02.2024r.
 6. Wiosenna przerwa świąteczna – od 28.03.2024r. do 02.04.2024r.
 7. Przekazanie informacji uczniom i rodzicom klas IV o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych – do 15.04.2024r.
 8. Wystawianie ostatecznych rocznych ocen dla klas IV – do 19.04.2024r.
 9. Zakończenie zajęć w kl. IV – 26.04.2024r.
 10. Pożegnanie absolwentów – 26.04.2024r.
 11. Egzamin maturalny 07.05.2024 r. – 24.05.2024 r.
 12. Przekazanie informacji uczniom i rodzicom klas I-III o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych – do 10.06.2024r.
 13. Wystawianie ostatecznych rocznych ocen dla klas I-III – do 14.06.2024r.
 14. Zakończenie roku szkolnego 2023/2024 – 21.06.2024r.

Dni wolne:

23.12.2023 – 31.12.2023: przerwa świąteczna

12.02.2024 – 25.02.2024: ferie zimowe

28.03.2024 – 02.04.2024: wiosenna przerwa świąteczna


Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2023/2024

02 listopada 2023r.

02 maja 2024r.

07 maja 2024r.

08 maja 2024r.

09 maja 2024r.

31 maja 2024r.


Zakończenie zajęć w roku szkolnym 2023/2024

Zakończenie zajęć w klasach IV – 26.04.2024r. (piątek)

Zakończenie zajęć w klasach I-III - 21.06.2024r. (piątek)


Egzamin maturalny

od 07- 24 maja 2024r.