Ważne informacje

Terminarz roku szkolnego 2022/2023


 1. Rozpoczęcie roku szkolnego – 01.09.2022 r.
 2. Zimowa przerwa świąteczna – od 23 do 31.12.2022r.
 3. Przekazanie informacji uczniom i rodzicom o przewidywanych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych - 09.01.2023r. 
 4. Wystawianie ocen za I półrocze – do 13.01.2023r.
 5. Ferie zimowe – od 30.01. 2023r. do 12.02.2023r.
 6. Wiosenna przerwa świąteczna – od 06.04.2023r. do 11.04.2023r.
 7. Przekazanie informacji uczniom i rodzicom klas IV o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych – do 12.04.2023r.
 8. Wystawianie ostatecznych rocznych ocen dla klas IV – do 15.04.2023r.
 9. Zakończenie zajęć w kl. IV – 28.04.2023r.
 10. Pożegnanie absolwentów – 28.04.2023r.
 11. Egzamin maturalny 04.05.2023 r. – 23.05.2023 r.
 12. Przekazanie informacji uczniom i rodzicom klas I-III o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych – do 12.06.2023r.
 13. Wystawianie ostatecznych rocznych ocen dla klas I-III – do 15.06.2023r.
 14. Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 – 23.06.2023r.

Dni wolne:

23.12.2022 – 31.12.2022: przerwa świąteczna

30.01.2023 – 12.02.2023: ferie zimowe

06.04.2023 – 11.04.2023: wiosenna przerwa świąteczna


Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2022/2023

31 października 2022r.

02 maja 2023r.

04 maja 2023r.

05 maja 2023r.

08 maja 2023r.


Zakończenie zajęć w roku szkolnym 2022/2023

Zakończenie zajęć w klasach IV – 28.04.2023r. (piątek)

Zakończenie zajęć w klasach I-III - 23.06.2023r. (piątek)


Egzamin maturalny

od 04- 23 maja 2023r.