Wieczór filmowy w Słowaku

Wieczór filmowy w Słowaku

W piątek 20 stycznia z inicjatywy uczniów klasy 3b w Słowaku odbył się wieczór filmowy. Licznie zebrana młodzież spotkała się w szkolnej auli by wspólnie obejrzeć dwa filmy: ,,Lśnienie” i ,,Obecność”. Wieczór ten był świetną okazją do integracji uczniów oraz do promowania właściwych zachowań społecznych i kulturalnych.

Czytaj także:

zobacz więcej wiadomości