„Słowak” otrzymał 15000,00zł na zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej

„Słowak” otrzymał  15000,00zł na zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej

W ramach  „Narodowego  Programu Rozwoju Czytelnictwa  2.0. na lata 2021 – 2025” – Priorytet 3 Kierunek interwencji 3.2. dotyczącego rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję  i  wspieranie czytelnictwa  dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, Biblioteka Szkolna Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wlkp.  otrzymała 15 listopada 2021r. środki finansowe na zakup książek w sumie 15 000,00zł, w tym 12 000,00zł to kwota wsparcia finansowego ze środków budżetu państwa oraz 3 000,00zł to wkład własny Organu Prowadzącego szkołę – Powiatu Grodziskiego.

Dzięki dofinansowaniu Księgozbiór Biblioteki Szkolnej „Słowaka”  wzbogaci się o wiele nowości wydawniczych z literatury powszechnej, z beletrystyki młodzieżowej, z każdej dziedziny wiedzy, w tym książek poświęconych historii Polski XX wieku.

Poza zakupem książek, jako szkoła otrzymująca dofinansowanie zostaliśmy zobligowani do realizacji działań promujących czytelnictwo. Cała wspólnota szkolna  zostanie zaangażowana  we wcielenie owych  wskazań do końca roku szkolnego 2021 / 2022. Osobą odpowiedzialną za realizację programu jest  pani Wioletta Falkowska. Zakupione książki  będzie można wypożyczyć już w grudniu. Zapraszamy.

Czytaj także:

zobacz więcej wiadomości