Finał konkursu „Zostań Wschodoznawcą”

Finał konkursu  „Zostań Wschodoznawcą”

16 kwietnia 2024r. odbył się finał XII edycji Konkursu Wiedzy o Europie Wschodniej, Syberii, Kaukazie i Azji Środkowej „Zostań Wschodoznawcą” w roku szkolnym 2023/2024. Finał odbył się na Wydziale Historii UAM w Poznaniu. 
Tematem tegorocznej edycji była Wielokulturowa Europa Wschodnia – ziemie Rzeczypospolitej Obojga Narodów i sąsiadujące z nią terytoria, które przez wieki stanowiły mozaikę wielu kultur, narodów, ludów, języków i religii.
Do finału Konkursu, po etapie szkolnym, zakwalifikowało się 9 uczniów szkół średnich z województwa wielkopolskiego i 1 uczeń z województwa mazowieckiego.
Zadaniem uczestników finału było przedstawienie 15-minutowej prezentacji na wybrany przez finalistę i zaakceptowany przez Komisję Konkursową temat dotyczący zagadnienia, któremu poświęcona była tegoroczna edycja Konkursu. 
Prezentacje uczestników oceniała Komisja w składzie: prof. UAM dr hab. Marek Figura – przewodniczący, prof. UAM dr hab. Grzegorz Skrukwa, dr Bartłomiej Garczyk, dr Piotr Oleksy.

Z naszej szkoły w finale Konkursu wziął udział Radek Mańkowski z klasy IIa, który przedstawił prezentację na temat: „Lwów – mozaika wielu kultur”. Prezentując temat, Radek bardzo ładnie i interesująco opowiedział o historii Lwowa, o składzie etnicznym mieszkańców miasta, przedstawił sytuację mniejszości narodowych i etnicznych i ich wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy miasta oraz wpływ wieloetniczności i wielowyznaniowości na kulturę Lwowa. Omówił też znaczenie Lwowa dla Polski i Ukrainy.
Serdecznie dziękujemy Radkowi za godne reprezentowanie naszej szkoły i gratulujemy zdobycia tytułu finalisty tegorocznej edycji.

Czytaj także:

zobacz więcej wiadomości