IX edycja Konkursu Wiedzy o Powiecie Grodziskim w grodziskim Liceum.

IX edycja Konkursu Wiedzy o Powiecie Grodziskim  w grodziskim Liceum.

 22.03.2024r w  grodziskim „Słowaku” odbyła się IX edycja Konkursu Wiedzy o Powiecie Grodziskim organizowana dla uczniów szkół podstawowych z powiatu grodziskiego. Konkurs po raz kolejny zorganizowali nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie grodziskiego liceum: Sebastian Skrzypczak i Dorota Adam przy wsparciu  Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim. W zmaganiach wzięli udział uczniowie z dziewięciu szkół podstawowych z Grodziska Wielkopolskiego, Granowa, Konojadu i Parzęczewa. 

Wszyscy uczestnicy konkursu zebrali się w auli Liceum, gdzie przywitała ich  dyrektor szkoły Katarzyna Nowak-Pierszalska. Następnie uczestnicy konkursu rozwiązywali test z wiedzy o powiecie, który pozwolił wyłonić sześcioro najlepszych znawców powiatu grodziskiego. 

Następnie wszyscy zgromadzeni wysłuchali wykładu Starosty Grodziskiego Mariusza Zgaińskiego, który przybliżył młodzieży zasady funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz opowiedział o 25 latach działania powiatu grodziskiego w obecnym kształcie. Po wystąpieniu Starosty odbyła się druga część konkursu tzw. „ gorące krzesła”, którą poprowadził Przewodniczący Rady Powiatu i jednocześnie nauczyciel historii w grodziskim „Słowaku” – Sebastian Skrzypczak. W tej części sześciu najlepszych  uczniów wyłonionych w drodze testu, który składał się 30 pytań  odpowiadało ustnie na pytania. Po trzech rundach pytań ustnych jury w składzie: Starosta Grodziski Mariusz Zgaiński, Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego  Katarzyna Nowak-Pierszalska i nauczycielka historii Dorota Adam wyłoniło trzy osoby, które zdobyły wyróżnienia. W tym gronie znaleźli się: Olga Sadowska ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Grodzisku Wlkp., Filip Jagodzik i Kalina Olejniczak ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Grodzisku Wlkp. Natomiast w ścisłym finale  po kolejnych rundach pytań najlepsza okazała się Michalina Wajs ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Grodzisku Wlkp., wyprzedzając Bartosza Nadobnika ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Grodzisku Wlkp. i Jana Patelkę ze Szkoły Podstawowej w Parzęczewie. 

Wręczenia nagród dokonali: Starosta Grodziski Mariusz Zgaiński, Przewodniczący Rady Powiatu Grodziskiego Sebastian Skrzypczak, Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim – Katarzyna Nowak –Pierszalska oraz Dorota Adam – nauczyciel grodziskiego „ Słowaka”. 

Nagrody w konkursie ufundowało Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim, wsparcia udzieliła „Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska” z Grodziska. Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy uzyskanych  wyników. 

Czytaj także:

zobacz więcej wiadomości