Komunikat dla maturzystów

Uwaga Maturzyści!

odbiór świadectw dojrzałości nastąpi w piątek 07 lipca 2023 r. według następującego porządku:

1200 - 1245 - klasa IVa

1245 - 1330 - klasa IVb

1330 - 1415 - klasa IVc

1415 - 1500 - klasa IVd

Po 07 lipca świadectwa można odebrać w sekretariacie szkoły codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 900 - 1200

 

Komunikat ze strony Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

wszyscy zdający egzamin maturalny posiadający szkołę macierzystą, tzn.
- tegoroczni absolwenci,
- absolwenci z lat ubiegłych, którzy przystąpili do egzaminu w swojej szkole,
- absolwenci z lat ubiegłych, którzy przystąpili do egzaminu w innej szkole (skierowani przez OKE na swój wniosek),

będą mieli dostęp do swoich wyników: od dnia 7 lipca br. (od godz. 10.00), po zalogowaniu w serwisie ZIU (https://wyniki.edu.pl/login),
za pomocą loginu i hasła otrzymanego w szkole macierzystej lub przy użyciu profilu zaufanego.

Świadectwa dojrzałości, aneksy, zaświadczenia oraz informacje z wynikami egzaminu maturalnego dla absolwentów wskazanych w pkt 2. będą do odbioru od dnia 7 lipca br. w szkole macierzystej wg harmonogramu przedstawionego powyżej.

Czytaj także:

Wycieczka do Krakowa
Wydarzenia

Wycieczka do Krakowa

02 października 2023
Noc naukowców 2023
Wydarzenia

Noc naukowców 2023

30 września 2023
zobacz więcej wiadomości