Słowak” otrzyma dofinansowanie na ekopracownię w ramach „Regionalnego Programu Wsparcia Edukacji Ekologicznej”

Słowak” otrzyma dofinansowanie na ekopracownię w ramach „Regionalnego Programu Wsparcia Edukacji Ekologicznej”

W poniedziałek, 5 czerwca 2023 r., w Światowym Dniu Ochrony Środowiska, odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu województwa wielkopolskiego, które otrzymały dofinansowanie na utworzenie i/lub doposażenie ekopracowni w ramach „Regionalnego Programu Wsparcia Edukacji Ekologicznej”.

Wydarzenie odbyło się w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim przy udziale znamienitych gości. Podczas uroczystości obecni byli – Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu pani Jolanta Ratajczak, Wojewoda Wielkopolski pan Michał Zieliński, I Wicewojewoda Wielkopolski pani Aneta Niestrawska oraz reprezentująca Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Wicekurator Oświaty, pani Aleksandra Kuź. Obecni byli oczywiście także przedstawiciele szkół, które otrzymały dofinansowanie.

Uroczystość stanowiła podsumowanie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć polegających na utworzeniu i/lub wyposażeniu pracowni szkolnej przyrodniczej albo dotyczącej odnawialnych źródeł energii w szkołach podstawowych lub ponadpodstawowych z terenu województwa wielkopolskiego.

Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego znalazło się wśród  60 wielkopolskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych, które uzyskały dofinansowanie do utworzenia  szkolnej  pracowni przyrodniczej lub  pracowni odnawialnych źródeł energii.

Podczas wydarzenia, po części oficjalnej i po przemowach gości, nastąpiło uroczyste wręczenie pamiątkowych dyplomów oraz atrakcyjnych upominków edukacyjnych dla szkół -  mikroskopów optycznych.

Czytaj także:

Wycieczka do Krakowa
Wydarzenia

Wycieczka do Krakowa

02 października 2023
Noc naukowców 2023
Wydarzenia

Noc naukowców 2023

30 września 2023
zobacz więcej wiadomości