Sukces naszego absolwenta

Zostały ogłoszone Wyniki XXXVIII Ogólnopolskiego Konkursu Polskiego Towarzystwa Informatycznego na najlepsze prace magisterskie z informatyki w 2021 roku. Absolwent naszego liceum mgr inż. Łukasz Pięta i mgr inż. Hubert Krzyżanowski za pracę pt. Odkrywanie charakterystyk User-Defined Functions  wykonaną w Politechnice Poznańskiej (Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Instytut Informatyki; promotor: prof. ucz. dr hab. Robert Wrembel) otrzymali wyróżnienie i nagrodę finansową. Praca naszego absolwenta jest jedną z 6. najlepszych w kraju.

Czytaj także:

zobacz więcej wiadomości