Terminarz zebrań RP

Terminarz zebrań RP

Rok szkolny 2021/2022

30.08.2021 r.(poniedziałek) Zebranie inaugurujące rok szkolny 2021/2022
29.09.2021 r. (środa) Zebranie szkoleniowe
13.10.2021 r. (środa) Zebranie szkoleniowe
10.01.2022 r.(poniedziałek) Zebranie klasyfikacyjne śródroczne  klas I-III
16.02.2022 r.(środa) Zebranie szkoleniowe
23.03.2022 r. (środa) Zebranie szkoleniowe 
25.04.2022 r.(poniedziałek) Zebranie klasyfikacyjne roczne klas III i szkolenie – procedury egzaminu maturalnego
20.06.2022 r.(poniedziałek) Zebranie klasyfikacyjne roczne klas I – III
27.06.2022 r.(poniedziałek) Zebranie podsumowujące rok szkolny 2021 / 2022