Wybraliśmy nowy skład Rady Samorządu Uczniowskiego

Wybraliśmy nowy skład Rady Samorządu Uczniowskiego

4. października 2021r. w naszej szkole odbyły się wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego i wybory na głos doradczy. W głosowaniu brali udział uczniowie i nauczyciele „Słowaka”. Frekwencja wyborcza wyniosła 77,4%. 

W skład nowo wybranej Rady Samorządu Uczniowskiego wchodzą:
1.Białek Aleksander
2.Biniak Ernest
3.Dalaszyńska Patrycja
4.Gryczka Wioletta
5.Kinal Natalia
6.Komorowski Marcel
7.Mądra Julia
8.Muszyński Jakub


W wyborach na głos doradczy zwyciężyła Maja Bernad. 


Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w proces wyborczy. Zwycięskim kandydatom życzymy powodzenia i wytrwałości w pełnieniu swoich nowych obowiązków.

Czytaj także:

zobacz więcej wiadomości